Tytuł artykułu: Uśrednianie tolerancyjne przewodnictwa ciepła w kompozytach palisadowych o przekroju typu szachownicy

Autorzy: KULA, D., MAZEWSKA, M., WIERZBICKI, E.

Słowa kluczowe: przewodnictwo ciepła, przewodniki dwukierunkowo-periodyczne, uśrednianie tolerancyjne, efekt brzegowy, przegroda budowlana

Streszczenie: W pracy zaproponowano alternatywną postać tolerancyjnie uśrednionego modelu przewodnictwa ciepła kompozytu o mikroperiodycznej strukturze materialnej typu palisadowego o przekroju szachownicowym. Założono niezmienniczość tej mikrostruktury względem obrotów o kąt π /2 względem osi przechodzącej przez środek pojedynczej kostki szachownicy, a także taką samą niezmienniczość stosowanych funkcji kształtu. Ponieważ typowe równania tolerancyjne mają w takim przypadku matematyczne wady uniemożliwiające ich bezpośrednie stosowanie, zaproponowano więc nową postać modelu, który jest już wolny od tych niedogodności. W niektórych ważnych przypadkach nowa postać modelu ma współczynniki izotropowe, co wskazuje na to, że w skali makro zdarza się, że geometryczna budowa kompozytu ma decydujący wpływ na jego makrowłasności materiałowe.

Cytowanie w stylu APA: Kula, D., Mazewska, M. & Wierzbicki, E. (2012). Uśrednianie tolerancyjne przewodnictwa ciepła w kompozytach palisadowych o przekroju typu szachownicy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 131-140.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kula, Mazewska & Wierzbicki, 2012), następne powołania: (Kula i inni, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Kula, Dorota, Marta Mazewska, Ewaryst Wierzbicki. "Uśrednianie tolerancyjne przewodnictwa ciepła w kompozytach palisadowych o przekroju typu szachownicy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 131-140.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kula, Mazewska, & Wierzbicki 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kula_Mazewska_Wierzbicki_2012_PNIKS, author={Kula, Dorota and Mazewska, Marta and Wierzbicki, Ewaryst}, title={Uśrednianie tolerancyjne przewodnictwa ciepła w kompozytach palisadowych o przekroju typu szachownicy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A1/art1.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={131-140}}

Pełny tekst PDF


Go Back